Meiji Yasuda Life Insurance ได้ทำการสำรวจ 20 คนดัง โดยแยกเป็นฝั่งชายและหญิง ที่นักศึกษาจบใหม่อยากให้มาเซอร์ไพรส์ ในที่ทำงานมากที่สุด ตัวเลขด้านหลังชื่อคืออันดับผลโหวตของปี 2016

20 อันดับชาย

 1. Uchimura Teruyoshi (5)
 2. Tamori (5)
 3. Ikegami Akira (2)
 4. Hara Susumu (-)
 5. Tokoro George (4)
 6. Ichiro (7)
 7. Sekine Tsutomu (11)
 8. Nakai Masahiro (-)
 9. Joshima Shigeru (17)
 10.  Hayashi Osamu (16)
 11.  Akashiya Sanma (3)
 12.  Shitara Osamu (10)
 13.  Matsuoka Shuzo (1)
 14.  Hasebe Makoto (7)
 15.  Masu Taichi (-)
 16.  Hakata Hanamaru (17)
 17.  Azumi Shinichiro (-)
 18.  DAIGO (-)
 19.  Hatori Shinichi (-)
 20.  Hashimoto Toru (-)

20 อันดับหญิง

 1. Miura Asami (-)
 2. Amami Yuki (1)
 3. Yoshida Saori (13)
 4. Ishida Yuriko (-)
 5. Udo Yumiko (4)
 6. Sawa Homare (3)
 7. Rola (-)
 8. Itou Asako (10)
 9. Maya Miki (7)
 10.  Oe Mariko (-)
 11.  Shinohara Ryoko (2)
 12.  Yonekura Ryoko (16)
 13.  Sekine Mari (8)
 14.  Hokuto Akira (4)
 15.  Kitagawa Keiko (15)
 16.  Natsume Miku (6)
 17.  Okubo Kayoko (20)
 18. Kondo Haruna (-)
 19.  Arakawa Shizuka (-)
 20.  Takigawa Christel (-)

Credit: Doramaworld