Kis-My-Ft2 จะกลับมาพร้อมกับอารีน่าทัวร์ทั่วประเทศในเดือนพฤษภาคม ทัวร์ดังกล่าวเริ่มต้นรอบแรกในวันที่ 13 พฤษภาคม 2017 ที่ Toki Messe จังหวัด นีงาตะ ก่อนที่จะปิดฉากทัวร์รอบสุดท้ายในวันที่ 13 สิงหาคม 2017 ที่ Yokohama Arena รวมทั้งหมด 28 รอบการแสดง

[Kis-My-Ft2 LIVE TOUR 2017]

1 เสาร์ที่ 13 พฤษภาคม 2017 – Toki Messe Niigata Convention Center (Niigata)
เริ่ม 18:00 น. (เวลาญี่ปุ่น)

2 อาทิตย์ที่ 14 พฤษภาคม 2017 – Toki Messe Niigata Convention Center (Niigata) รอบที่ 1 เริ่ม 12:30 น. (เวลาญี่ปุ่น)
รอบที่ 2 เริ่ม 17:00 น. (เวลาญี่ปุ่น)

3 เสาร์ที่ 20 พฤษภาคม 2017 – Ecopa Arena (Shizuoka)
เริ่ม 18:00 น. (เวลาญี่ปุ่น)

4 อาทิตย์ที่ 21 พฤษภาคม 2017 – Ecopa Arena (Shizuoka)
รอบที่ 1 เริ่ม 12:30 น. (เวลาญี่ปุ่น)
รอบที่ 2 เริ่ม 17:00 น. (เวลาญี่ปุ่น)

5 เสาร์ที่ 27 พฤษภาคม 2017 – Makomanai Sekisui Heim Ice Arena (Hokkaido)
เริ่ม 18:00 น. (เวลาญี่ปุ่น)

6 อาทิตย์ที่ 28 พฤษภาคม 2017 – Makomanai Sekisui Heim Ice Arena (Hokkaido)
รอบที่ 1 เริ่ม 12:30 น. (เวลาญี่ปุ่น)
รอบที่ 2 เริ่ม 17:00 น. (เวลาญี่ปุ่น)

7 เสาร์ที่ 10 มิถุนายน 2017 – Hiroshima Green Arena (Hiroshima)
เริ่ม 18:00 น. (เวลาญี่ปุ่น)

8 อาทิตย์ที่ 11 มิถุนายน 2017 – Hiroshima Green Arena (Hiroshima)
รอบที่ 1 เริ่ม 12:30 น. (เวลาญี่ปุ่น)
รอบที่ 2 เริ่ม 17:00 น. (เวลาญี่ปุ่น)

9 พุธที่ 21 มิถุนายน 2017 – Nippon Gaishi Hall (Aichi)
เริ่ม 18:00 น. (เวลาญี่ปุ่น)

10 พฤหัสบดีที่ 12 มิถุนายน 2017 – Nippon Gaishi Hall (Aichi)
รอบที่ 1 เริ่ม 13:00 น. (เวลาญี่ปุ่น)
รอบที่ 2 เริ่ม 17:00 น. (เวลาญี่ปุ่น)

11 อังคารที่ 25 มิถุนายน 2017 – Osaka-jo Hall (Osaka)
เริ่ม 18:00 น. (เวลาญี่ปุ่น)

12 พุธที่ 26 มิถุนายน 2017 – Osaka-jo Hall (Osaka)
รอบที่ 1 เริ่ม 12:30 น. (เวลาญี่ปุ่น)
รอบที่ 2 เริ่ม 17:00 น. (เวลาญี่ปุ่น)

13 พฤหัสบดีที่ 27 มิถุนายน 2017 – Osaka-jo Hall (Osaka)
รอบที่ 1 เริ่ม 13:00 น. (เวลาญี่ปุ่น)
รอบที่ 2 เริ่ม 17:00 น. (เวลาญี่ปุ่น)

14 พุธที่ 2 สิงหาคม 2017 – Marine Messe Fukuoka (Fukuoka)
เริ่ม 18:00 น. (เวลาญี่ปุ่น)

15 พฤหัสบดีที่ 3 สิงหาคม 2017 – Marine Messe Fukuoka (Fukuoka)
รอบที่ 1 เริ่ม 13:00 น. (เวลาญี่ปุ่น)
รอบที่ 2 เริ่ม 17:00 น. (เวลาญี่ปุ่น)

16 ศุกร์ที่ 11 สิงหาคม 2017 – Yokohama Arena (Kanagawa)
เริ่ม 18:00 น. (เวลาญี่ปุ่น)

17 เสาร์ที่ 12 สิงหาคม 2017 – Yokohama Arena (Kanagawa)
รอบที่ 1 เริ่ม 13:00 น. (เวลาญี่ปุ่น)
รอบที่ 2 เริ่ม 17:00 น. (เวลาญี่ปุ่น)

18 เสาร์ที่ 13 สิงหาคม 2017 – Yokohama Arena (Kanagawa)
รอบที่ 1 เริ่ม 13:00 น. (เวลาญี่ปุ่น)
รอบที่ 2 เริ่ม 17:00 น. (เวลาญี่ปุ่น)

Credit: Tokyohive