” Tackey CHANnel” รายการที่ถูกสร้างสรรค์ขึ้นโดย ทาคิซาว่า ฮิเดอากิ (Takizawa Hideaki) หรือที่พวกเรารู้จักกันในนาม ทักกี้ (Tackey) ซึ่งโดยหลัก ๆ แล้วจะเน้นไปที่กลุ่มศิลปินจากค่าย  Johnny’s Jr.

ในสัปดาห์นี้แขกรับเชิญพิเศษที่จะมานั่งร่วมพูดคุยกับทักกี้คือ จิน อาคานิชิ (Jin Akanishi) โดยมีชื่อตอนว่า TakizawaXJin Akanishi Free Talk จะเป็นการพูดคุยที่มันส์และฮาขนาดไหน ต้องไปชมกัน….!!!!!

 

 

Watch Tackey Channel [TakizawaXJin Akanishi Free Talk]

 

credit: Tackey CHANnel Johnny’s International Email