The GazettE

หลังจากที่ได้มีการฉลองครบรอบการเดบิวท์ด้วยการจัดคอนเสิร์ตครบรอบ 10 ปีไปแล้ว  The GazettE ก็ได้ประกาศเกี่ยวกับการทัวร์คอนเสิร์ตของพวกเขาที่จะถูกจัดขึ้นถึง  2 คอนเสิร์ตในปี 2012 …

การทัวร์คอนเสิร์ตครั้งแรกถูกใช้ชื่อว่า “STANDING LIVE TOUR12-HERESY PRESENTS-HETERODOXY,” ซึ่งจะจัดขึ้นก่อนจะมีการวางจำหน่ายอัลบั้ม ‘DIVISION’ ของ The GazettE ในวันที่ 29 สิงหาคม 2012 โดยจะเริ่มทัวร์ตั้งแต่วันที่ 4 กรกฎาคมเป็นต้นไป จนถึงวันที่ 9 สิงหาคม ในส่วนของบัตรเข้าชมจะเปิดจำหน่ายจนถึงสิ้นเดือนมีนาคมนี้

ในขณะที่ตารางทัวร์ครั้งที่สอง “LIVE TOUR12-DIVISION-GROAN OF DIPLOSOMIA 01” จะเกิดขึ้นในช่วงฤดูใบไม้ร่วงระหว่างเดือนตุลาคม ถึงเดือนพฤศจิกายน โดยจะเริ่มเปิดจำหน่ายบัตรในวันที่ 8 กันยายนเป็นต้นไป แฟน ๆ ของ The GazettE สามารถดูข้อมูลวันและสถานที่ของทั้ว 2 คอนเสิร์ตดังกล่าว ได้จากด้านล่างนี้ค่ะ

[ Schedule]  STANDING LIVE TOUR12-HERESY PRESENTS-HETERODOXY,
July 4th at Sendai Rensa
July 5th at Sendai Rensa
July 7th at Zepp Sapporo
July 11th at Shinkiba STUDIO COAST
July 12th at Shinkiba STUDIO COAST
July 17th at Akasaka BLITZ
July 18th at Akasaka BLITZ
July 24th at Zepp Namba (Osaka)
July 25th at Zepp Namba (Osaka
July 27th at Zepp Fukuoka
July 30th at Zepp Nagoya
July 31st at Zepp Nagoya
August 8th at Zepp DiverCity (Tokyo)
August 9th at Zepp DiverCity (Tokyo)

[Schedule] LIVE TOUR12-DIVISION-GROAN OF DIPLOSOMIA 01 
October 8th at Yokosuka Art Theater
October 10th at Orix Theater (Formerly Osaka Pension Hall)
October 11th at Orix Theater (Formerly Osaka Pension Hall)
October 13th at Nara 100-Year Assembly Hall Great Hall
October 14th at Shiga Prefectural Theater, Lake Biwa Hall Great Hall
October 16th at Kobe Culture Hall, Great Hall
October 18th at Matsuyama Community Center, Camellia Hall
October 22nd at Kurashiki Art Hall
October 23rd at Hiroshima Aster Plaza Great Hall
November 1st at Kanagawa Culture Hall
November 2nd at Nagano Hokuto Culture Hall Middle Hall
November 6th at Omiya Sonic City Great Hall
November 7th at Omiya Sonic City Great Hall
November 9th at Tochigi Art and Culture Center
November 12th at Fuchuu Forest Art Theater (Dream Hall)
November 14th at Mie Prefecture Culture Hall Great Hall
November 17th at Fukuoka City Hall Great Hall
November 19th at Kumamoto Prefectural Theater Performance Hall
November 21st at Misato Culture Hall Great Hall
November 22nd at Ichikawa Culture Hall Great Hall
November 24th at Niigata Prefectural Assembly Hall
November 26th at Aomori Civic Hall
November 28th at NHK Hall (Tokyo)
November 29th at NHK Hall (Tokyo)

 

credit: The GazettE Official Website