โดยในวันที่ 24 ธันวาคม 2020 จะจัดขึ้นภายใต้ชื่อ X’mas with KinKi Kids gift selection 2020 และในวันที่ 1 มกราคม 2021 จะจัดงานขึ้นภายใต้ชื่อ KinKi Kids Oshougatsu Concert 2021 โดยโชว์ทั้ง 2 วัน จะถูกอัดล่วงหน้า

[X’mas with KinKi Kids gift selection 2020]

24 ธันวาคม 2020 ตั้งแต่เวลา 21:00 น. (เวลาญี่ปุ่น)

[KinKi Kids Oshougatsu Concert 2021]

1 มกราคม 2021 ตั้งแต่เวลา 20:30 น. (เวลาญี่ปุ่น)