ทัวร์คอนเสิร์ตประเดิมที่แรกในวันที่ 14 มีนาคม 2020 ณ Sun Dome จังหวัด Fukui และปิดฉากในวันที่ 31 พฤษภาคม 2020 ณ Ecopa Arena จังหวัด Shizuoka รวมทั้งสิ้น 33 รอบการแสดง

[Sexy Zone LIVE TOUR 2020]

14 มีนาคม 2020 – Sun Dome Fukui (Fukui)
15 มีนาคม 2020- Sun Dome Fukui (Fukui)
29 มีนาคม 2020 – Osaka-jo Hall (Osaka)
30 มีนาคม 2020 – Osaka-jo Hall (Osaka) 2 รอบ
31 มีนาคม 2020 – Osaka-jo Hall (Osaka) 2 รอบ
4 เมษายน 2020 – Marine Messe Fukuoka (Fukuoka)
5 เมษายน 2020 – Marine Messe Fukuoka (Fukuoka) 2 รอบ
11 เมษายน 2020 – Big Hat (Nagano)
12 เมษายน 2020 – Big Hat (Nagano) 2 รอบ
18 เมษายน 2020 – Sekisui Heim Super Arena (Miyagi)
19 เมษายน 2020 – Sekisui Heim Super Arena (Miyagi) 2 รอบ
2 พฤษภาคม 2020 – Yokohama Arena (Kanagawa)
3 พฤษภาคม 2020 – Yokohama Arena (Kanagawa) 2 รอบ
4 พฤษภาคม 2020 – Yokohama Arena (Kanagawa) 2 รอบ
5 พฤษภาคม 2020 – Yokohama Arena (Kanagawa) 2 รอบ
6 พฤษภาคม 2020 – Yokohama Arena (Kanagawa) 2 รอบ
9 พฤษภาคม 2020 – Hiroshima Green Arena (Hiroshima)
10 พฤษภาคม 2020 – Hiroshima Green Arena (Hiroshima)
23 พฤษภาคม 2020 – Makomanai Sekisui Heim Ice Arena (Hokkaido)
24 พฤษภาคม 2020 – Makomanai Sekisui Heim Ice Arena (Hokkaido) 2 รอบ
30 พฤษภาคม 2020 – Ecopa Arena (Shizuoka)
31 พฤษภาคม 2020 – Ecopa Arena (Shizuoka) 2 รอบ