w-inds

3 หนุ่ม W-inds ไม่ปล่อยให้แฟนๆคิดถึงนาน จัดเสริฟทัวร์ทั่วประเทศญี่ปุ่นจากซิลเกิ้ลใหม่ “Boom Word Up” จำนวน 15 รอบ เริ่มต้นที่ Koshigawa Sun City Hall ในไซตามะ และปิดท้ายที่ Tokyo International Forum ในโตเกียว

แฟนๆสามารถติดตามตารางการทัวร์ทั่วประเทศได้ดังต่อไปนี้

 1. ศุกร์ที่ 22 กรกฎาคม 2016 – Koshigaya Sun City Hall
  (Saitama)
 2. อาทิตย์ที่ 24 กรกฎาคม 2016 – Showa Joshi Daigaku
  (Tokyo)
 3. เสาร์ที่ 30 กรกฎาคม 2016 – Orix Theater
  (Osaka)
 4. อาทิตย์ที่ 31 กรกฎาคม 2016 – Orix Theater
  (Osaka)
 5. เสาร์ที่ 6 สิงหาคม 2016 – Mori no Hall 21
  (Chiba)
 6. อังคารที่ 11 สิงหาคม 2016 – Niigata Kenmin Kaikan
  (Niigata)
 7. เสาร์ที่ 13 สิงหาคม 2016 – Tochigi-ken Sougou Bunka Center
  (Tochigi)
 8. เสาร์ที่ 20 สิงหาคม 2016 – Kobe International House
  (Hyogo)
 9. อาทิตย์ที่ 21 สิงหาคม 2016 – NGK Spark Plug Civic Center Forest Hall (Aichi)
 10.  พฤหัสบดีที่ 25 สิงหาคม 2016 – Kanagawa Kenmin Kaikan
  (Kanagawa)
 11.  เสาร์ที่ 27 สิงหาคม 2016 – Ueno Gakuen Hall
  (Ueno)
 12.  อาทิตย์ที่ 28 สิงหาคม 2016 – Fukuoka Sun Palace Hotel & Hall
  (Fukuoka)
 13.  พฤหัสบดีที่ 1 กันยายน 2016 – Omiya Sonic City
  (Saitama)
 14.  จันทร์ที่ 19 กันยายน 2016 – Tokyo Electron Hall Miyagi
  (Miyagi)
 15.  พฤหัสบดีที่ 22 กันยายน 2016 – Tokyo International Forum
  (Tokyo)

Credit :: Tokyohive