mrchildren_1416328500_af_org

Mr.Children เตรียมออกเดินสายอารีน่าทัวร์คอนเสิร์ตในปี 2015 ภายใต้ชื่อ ‘Mr.Children Arena Tour 2015’ (ชื่ออย่างไม่เป็นทางการ) เริ่มตั้งแต่เดือนมีนาคมเป็นไปต้นไป

นับเป็นเวลานานถึง 1 ปี 9 เดือนหลังจาก Mr.Children ออกเดินสายทัวร์คอนเสิร์ตครั้งล่าสุดเมื่อช่วงปลายปี 2012 ถึงกลางปี 2013 โดยทัวร์คอนเสิร์ตที่กำลังจะเกิดขึ้นนั้นจะเริ่มต้นสต็อปแรก ณ Yamada Green Dome Maebashi ใน Gunma จากนั้นก็จะออกเดินสายไปตามเมืองต่างๆ ทั่วญี่ปุ่น คาดการณ์ว่าจะมีการแสดงเกิดขึ้นทั้งสิ้น 20 รอบใน 10 สถานที่

ตารางทัวร์คอนเสิร์ต ‘Mr.Children Arena Tour 2015’ (ชื่ออย่างไม่เป็นทางการ)

 • เสาร์ที่ 14 มีนาคม 58 – Yamada Green Dome Maebashi (Gunma)
 • อาทิตย์ที่ 15 มีนาคม 58 – Yamada Green Dome Maebashi (Gunma)
 • เสาร์ที่ 21 มีนาคม 58 – Sekisui Heim Super Arena (Miyagi)
 • อาทิตย์ที่ 22 มีนาคม 58 – Sekisui Heim Super Arena (Miyagi)
 • เสาร์ที่ 4 เมษายน 58 – Marine Messe Fukuoka (Fukuoka)
 • อาทิตย์ที่ 5 เมษายน 58 – Marine Messe Fukuoka (Fukuoka)
 • เสาร์ที่ 11 เมษายน 58 – M-Wave (Nagano)
 • อาทิตย์ที่ 12 เมษายน 58 – M-Wave (Nagano)
 • เสาร์ที่ 18 เมษายน 58 – Hokkaido Prefectural Sports Center (Hokkaido)
 • อาทิตย์ที่ 19 เมษายน 58 – Hokkaido Prefectural Sports Center (Hokkaido)
 • เสาร์ที่ 25 เมษายน 58 – Nippon Gaishi Hall (Aichi)
 • อาทิตย์ที่ 26 เมษายน 58 – Nippon Gaishi Hall (Aichi)
 • เสาร์ที่ 9 พฤษภาคม 58 – Hiroshima Green Arena (Hiroshima)
 • อาทิตย์ที่ 10 พฤษภาคม 58 – Hiroshima Green Arena (Hiroshima)
 • อังคารที่ 19 พฤษภาคม 58 – Osaka-jo Hall (Osaka)
 • พุธที่ 20 พฤษภาคม 58 – Osaka-jo Hall (Osaka)
 • พุธที่ 27 พฤษภาคม 58 – Yokohama Arena (Kanagawa)
 • พฤหัสบดีที่ 28 พฤษภาคม 58 – Yokohama Arena (Kanagawa)
 • พุธที่ 3 มิถุนายน 58 – Saitama Super Arena (Saitama)
 • พฤหัสบดีที่ 4 มิถุนายน 58 – Saitama Super Arena (Saitama)

Credit: tokyohive, natalie