fukuyama-masaharu_1407089512_af_org

ฟุกุยาม่า มาซาฮารุ (Fukuyama Masaharu) เตรียมจัด ‘FukuyamaFuyu no Daikanshasai Sono Jyushi’ ปี 2014 ในรูปไลฟ์ทัวร์ ระหว่าง พฤศจิกายน 2014 ถึง กุมภาพันธ์ 2015

‘FukuyamaFuyu no Daikanshasai’ คืออีเวนต์ประจำปีของ ฟุกุยาม่า ที่แฟนๆ ต่างเฝ้ารอ โดยปีนี้ซึ่งเป็นปีที่ 14 ของการจัดงาน อีเวนต์ดังกล่าวจะถูกทำออกมาในรูปของไลฟ์อีเวนต์ทัวร์ที่จะออกเดินสายไปใน 7 เมืองทั่วญี่ปุ่นที่ซึ่งไลฟ์วันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่จะถูกจัดขึ้น ณ Pacifico Yokohama ในวันที่ 31 ธันวาคม

ตารางไลฟ์อีเวนต์ FukuyamaFuyu no Daikanshasai Sono Jyushi”

 • พฤหัสบดีที่ 20 พฤศจิกายน 57 – Ecopa Arena (Shizuoka)
 • เสาร์ที่ 22 พฤศจิกายน 57 – Ecopa Arena (Shizuoka)
 • อาทิตย์ที่ 23 พฤศจิกายน 57 – Ecopa Arena (Shizuoka)
 • พฤหัสบดีที่ 27 พฤศจิกายน 57 – Ehime Budokan (Ehime)
 • เสาร์ที่ 29 พฤศจิกายน 57 – Ehime Budokan (Ehime)
 • อาทิตย์ที่ 30 พฤศจิกายน 57 – Ehime Budokan (Ehime)
 • พฤหัสบดีที่ 4 ธันวาคม 57 – Hiroshima Green Arena (Hiroshima)
 • เสาร์ที่ 6 ธันวาคม 57 – Hiroshima Green Arena (Hiroshima)
 • อาทิตย์ที่ 7 ธันวาคม 57 – Hiroshima Green Arena (Hiroshima)
 • เสาร์ที่ 27 ธันวาคม 57 – Pacifico Yokohama (Kanagawa)
 • อาทิตย์ที่ 28 ธันวาคม 57 – Pacifico Yokohama (Kanagawa)
 • อังคารที่ 30 ธันวาคม 57 – Pacifico Yokohama (Kanagawa)
 • พุธที่ 31 ธันวาคม 57 – Pacifico Yokohama (Kanagawa)
 • พฤหัสบดีที่ 15 มกราคม 57 – Toki Messe Niigata Convention Center (Niigata)
 • เสาร์ที่ 17 มกราคม 57 – Toki Messe Niigata Convention Center (Niigata)
 • อาทิตย์ที่ 18 มกราคม 57 – Toki Messe Niigata Convention Center (Niigata)
 • เสาร์ที่ 24 มกราคม 57 – Sun Dome Fukui (Fukui)
 • อาทิตย์ที่ 25 มกราคม 57 – Sun Dome Fukui (Fukui)
 • พุธที่ 11 กุมภาพันธ์ 57 – Sekisui Heim Super Arena (Miyagi)
 • พฤหัสบดีที่ 12 กุมภาพันธ์ 57- Sekisui Heim Super Arena (Miyagi)
 • เสาร์ที่ 14 กุมภาพันธ์ 57- Sekisui Heim Super Arena (Miyagi)
 • อาทิตย์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 57- Sekisui Heim Super Arena (Miyagi)

Credit: tokyohive, natalie