Picture5

ออริกอน (Oricon) เผยผลการจัดอันดับ 10 ศิลปินชายที่เรียกว่า “เจิดจรัส” มากที่สุดในครึ่งแรกปี 2014 ซึ่งพวกเขาจะเป็นใครและจะตรงกับใจของคุณหรือไม่ ไปดูกันเลย …

1) Fukushi Sota

Fukushi Sota2) Higashide Masahiro

Higashide Masahiro3) Sakai Masato

sakai_masato4) Nishijima Hidetoshi

Nishijima Hidetoshi5) Yamazaki Kento

Yamazaki Kento6) Takito Kenichi

Takito Kenichi7) Miura Shohei

Miura Shohei

8) Ikematsu Sosuke

Ikematsu Sosuke9) Suda Masaki / Ayano Go / Kataoka Ainosuke

Suda Masaki / Ayano Go / Kataoka Ainosuke

Suda Masaki / Ayano Go / Kataoka Ainosuke

Credit: doramaworld, oricon