tmrevolution-scandal_1387271748_af_org

T.M Revolution ผนึกกำลัง SCANDAL ในนาม ‘T.M.Revolution | SCANDAL’ เตรียมปล่อยซิงเกิลร่วมเฉพาะกิจ “Count ZERO | Runners high ~Sengoku BASARA4 EP~” 12 กุมภาพันธ์ปีหน้า

โดยซิงเกิลดังกล่าวจะถูกปล่อยมาในลักษณะของซิงเกิลแยก แบ่งเป็น “Count ZERO” โดย T.M Revolution ในลำดับแรกตามด้วย “Runners high” จาก SCANDAL ในลำดับต่อมา ซึ่งทั้ง 2 เพลงนั้นก็คือเพลงธีมตอนต้นและตอนจบของ PS3 ซอฟแวร์ ‘Sengoku BASARA4’ ที่เตรียมออกสู่ตลาดในวันที่ 23 มกราคมที่จะถึงนี้นั่นเอง

Credit: tokyohive, Oricon