เมื่อ 17 ธันวาคมที่ผ่านมา ทาง Yahoo! Kids ได้เผยผลการสำรวจประจำปี 2012 The Vote Ranking ออกมาผ่านหน้าเว็บไซต์หลัก โดยการสำรวจนี้ทำขึ้นระหว่างวันที่ 26 พฤศจิกายน ถึง 6 ธันวาคม 2012 จากกลุ่มเด็กตัวอย่างจำนวน 45,196 คน ที่ช่วยออกคะแนนโหวตให้กับสิ่งหรือบุคคลที่พวกเขาชื่นชอบมากที่สุดในหัวข้อต่างๆ ซึ่งในปีนี้ได้มีการแยกสำรวจระหว่างกลุ่มเด็กตัวอย่างผู้ชายและเด็กตัวอย่างผู้หญิงเพื่อให้ผลสำรวจออกมาชัดเจนมากยิ่งขึ้นอีกด้วย

และนี่คือผลการสำรวจในหัวข้อต่างๆ ระหว่างกลุ่มเด็กผู้ชายและกลุ่มเด็กผู้หญิง … 

บุคคลผู้มีชื่อเสียงชายที่ชื่นชอบที่สุด (โหวตจากเด็กผู้ชาย) 

1) Aiba Masaki

2) Suzuki Fuku

3) Kamenashi Kazuya

บุคคลผู้มีชื่อเสียงชายที่ชื่นชอบที่สุด (โหวตจากเด็กผู้หญิง)

1) Aiba Masaki

2) Fujigaya Taisuke

3) Suzuki Fuku

ละครที่ชื่นชอบที่สุด (โหวตจากเด็กผู้ชาย)

1) Mikeneko Holmes no Suiri

2) Beginners!

3) GTO

ละครที่ชื่นชอบที่สุด (โหวตจากเด็กผู้หญิง)

1) GTO

2) Mikeneko Holmes no Suiri

3) Beginners!

นักร้องกลุ่ม/นักร้องเดี่ยว ที่ชื่นชอบที่สุด (โหวตจากเด็กผู้ชาย)

1) Arashi

2) Kanjani8

3) AKB48

นักร้องกลุ่ม / นักร้องเดี่ยว ที่ชื่นชอบที่สุด (โหวตจากเด็กผู้หญิง) 

1) Arashi

2) AKB48

3) Nishino Kana

เพลงที่ชื่นชอบที่สุด (โหวตจากเด็กผู้ชาย)

1) Wild at Heart – Arashi

2) Manatsu no Sounds Good – AKB48

3) Face Down – Arashi

เพลงที่ชื่นชอบที่สุด (โหวตจากเด็กผู้หญิง)

1) Wild at Heart – Arashi

2) Manatsu no Sounds Good – AKB48

3) Face Down – Arashi

Credit: jenewsdaily, Resemom