ประกาศรายละเอียด สถานที่ และวันแสดงออกมาแล้ว สำหรับทัวร์ทั่วประเทศครั้งแรก ของหนุ่มๆ Travis Japan โดยคอนเสิร์ตดังกล่าวจะใช้ชื่อ Travis Japan Live tour 2021 IMAGE NATION~Zenkoku Tour Shichatte mo Iidesuka!? รวมการแสดงทั้งหมด 33 รอบการแสดง

[Travis Japan Live tour 2021 IMAGE NATION~Zenkoku Tour Shichatte mo Iidesuka!?]

28 มกราคม 2021 – Rome Theater Kyoto (Kyoto)
[First]START 13:30
[Second]START 18:30

31 มกราคาม 2021 – Pacifico Yokohama (Kanagawa)
[First]START 13:30
[Second]START 18:00

2 กุมภาพันธ์ 2021 – Festival Hall (Osaka)
START 18:30

3 กุมภาพันธ์ 2021 – Festival Hall (Osaka)
[First]START 13:30
[Second]START 18:00

4 กุมภาพันธ์ 2021 – Festival Hall (Osaka)
[First]START 13:30
[Second]START 18:00

1 กุมภาพันธ์ 2021 – Sendai Sun Plaza Hall (Miyagi)
START 18:30

11 กุมภาพันธ์ 2021 – Sendai Sun Plaza Hall (Miyagi)
[First]START 13:30
[Second]START 18:00

17 กุมภาพันธ์ 2021 – Nagoya Congress Center (Aichi)
START 18:30

18 กุมภาพันธ์ 2021 – Nagoya Congress Center (Aichi)
[First]START 13:30
[Second]START 18:00

22 กุมภาพันธ์ 2021 – Hiroshima Bunka Gakuen HBG Hall (Hiroshima)
START 18:30

23 กุมภาพันธ์ 2021 – Hiroshima Bunka Gakuen HBG Hall (Hiroshima)
[First]START 13:30
[Second]START 18:00

28 กุมภาพันธ์ 2021 – Sapporo Bunka Geijutsu Gekjou hitaru (Hokkaido)
START 18:30

1 มีนาคม 2021 – Sapporo Bunka Geijutsu Gekjou hitaru (Hokkaido)
[First]START 13:30
[Second]START 18:30

20 มีนาคม 2021 – Mori no Hall 21 (Chiba)
START 18:30

22 มีนาคม 2021 – Fukuoka Sun Palace (Fukuoka)
START 18:30

23 มีนาคม 2021 – Fukuoka Sun Palace (Fukuoka)
[First]START 13:30
[Second]START 18:30

25 มีนาคม 2021 – Kobe International House (Hyogo)
START 18:30

26 มีนาคม 2021 – Kobe International House (Hyogo)
[First]START 13:30
[Second]START 18:00

28 มีนาคม 2021 – Omiya Sonic City (Saitama)
START 18:30

10 เมษายน 2021 – Tokyo Garden Theater (Tokyo)
[First]START 13:30
[Second]START 18:30

11 เมษายน 2021 – Tokyo Garden Theater (Tokyo)
[First]START 13:30
[Second]START 18:30