ตั้งแต่ฤดูใบไม่ร่วงปี 2018 [Alexandros] ได้ใช้เพลง “Wataridori” ในการประกอบโฆษณา SUBARU XV ในปีนี้ เพลงใหม่ของ [Alexandros] ก็จะถูกใช้เป็นเพลงประกอบโฆษณา SUBARU XV เช่นกัน โดยแฟนๆสามารถฟังเพลงใหม่ของพวกเขาได้ที่เว็ปไซต์ของ SUBARU

สำหรับชื่อเพลง และรายละเอียดเพิ่มเติม จะแจ้งให้ทราบในภายหลัง