ไอดอลกรุ๊ป AAA ประกาศเลื่อน AAA DOME TOUR 2020 ไปปี 2021 โดยกำหนดเดิม ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 7 พฤศจิกายน 2020

มกราคม 2020 ที่ผ่านมา AAA ได้ประกาศว่า หลังจากปี 2020 นี้ พวกเขาจะพักกิจกรรมของวง ทำให้ คอนเสิร์ต AAA DOME TOUR 2020 จะเป็นคอนเสิร์ตส่งท้ายก่อนที่จะพักกิจกรรม แต่เนื่องจากการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า ทำให้สมาชิกวงตัดสินใจที่จะเลื่อนการแสดงคอนเสิร์ตออกไปเป็นปี 2021 ดีกว่าที่จะจัดคอนเสิร์ตออนไลน์

รายละเอียดเพิ่มเติมจะแจ้งให้ทราบต่อไป