หลังจากที่จบการศึกษาจาก NMB48 ไปเมื่อเดือนพฤศจิกายน 2018 ที่ผ่านมา ล่าสุด ยามาโมโตะ ซายากะ (Yamamoto Sayaka) หรือ ซายาเน่ ก็ได้เริ่มทำกิจกรรม โดยต้นสังกัดได้ทำการประกาศโซโล่เดี่ยวทั่วประเทศ “I’m ready” โดยจะเริ่มเปิดทัวร์ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ – มิถุนายน 2019

[Yamamoto Sayaka “I’m ready”]

 1. 23 กุมภาพันธ์ 2019 – HEAVEN’S ROCK Saitama Shintoshin VJ-3 (Saitama)
 2. 24 กุมภาพันธ์ 2019- Chiba LOOK (Chiba)
 3. 28 กุมภาพันธ์ 2019 – BEAT STATION (Fukuoka)
 4. 2 มีนาคม 2019 – Kumamoto B.9 V1 (Kumamoto)
 5. 3 มีนาคม 2019 – DRUM Be-7 (Nagasaki)
 6. 7 มีนาคม 2019 – CRAZYMAMA KINGDOM (Okayama)
 7. 9 มีนาคม 2019 – CARAVAN SARY (Kochi)
 8. 10 มีนาคม 2019- Takamatsu Olive Hall (Kagawa)
 9. 14 มีนาคม 2019 – Hiroshima Second Crutch (Hiroshima)
 10. 17 มีนาคม 2019 – Shiga U★STONE (Shiga)
 11. 21 มีนาคม 2019 – MAIRO (Toyama)
 12. 22 มีนาคม 2019 – Kanazawa EIGHT HALL (Ishikawa)
 13. 26 มีนาคม 2019 – NAGANO CLUB JUNK BOX (Nagano)
 14. 27 มีนาคม 2019 – NIIGATA LOTS (Niigata)
 15. 31 มีนาคม 2019 – HEAVEN’S ROCK Utsunomiya VJ-2 (Tochigi)
 16. 4 เมษายน 2019 – HIPSHOT JAPAN (Fukushima)
 17. 6 เมษายน 2019- Club Change WAVE (Iwate)
 18. 7 เมษายน 2019 – Rensa (Miyagi)
 19. 9 เมษายน 2019 – Zepp Sapporo (Hokkaido)
 20. 22 เมษายน 2019 – Zepp Fukuoka (Fukuoka)
 21. 24 เมษายน 2019 – Zepp Fukuoka (Fukuoka)
 22. 25 เมษายน 2019 – Zepp Nagoya (Aichi)
 23. 13 พฤษภาคม 2019 – Zepp Nagoya (Aichi)
 24. 14 พฤษภาคม 2019 – Zepp Tokyo (Tokyo)
 25. 27 พฤษภาคม 2019 – Zepp Tokyo (Tokyo)
 26. 28 พฤษภาคม 2019 – Zepp Namba (Osaka)
 27. 2 มิถุนายน 2019 – Sakurazaka Central (Okinawa)