หลังจากที่ A.B.C-Z ได้โชว์ทักษะความสามารถไม่ว่าจะเป็นกายกรรมรวมถึงทักษะการเต้นอันหลากหลายในการแสดงต่าง ๆ มาแล้วนับไม่ถ้วน อาทิ PLAYZONE, SHOCK, Takizawa Kabuki, Tomohisa Yamashita Asia Tour ฯลฯ ในที่สุดพวกเขาก็จะมีคอนเสิร์ตเต็มรูปแบบของพวกเขาเองเป็นครั้งแรก !!!!!…..

โดยกำหนดการคอนเสิร์ตดังกล่าว จะจัดขึ้นในวันที่ 6 พฤศจิกายน 2011 จะมีทั้งหมดจำนวนสองรอบการแสดงด้วยกัน รอบแรกเวลาเที่ยง และรอบที่สองเวลาสี่โมงเย็น สำหรับสถานที่ที่จัดคอนเสิร์ตในครั้งนี้คือ สนามกีฬาแห่งชาติโยโยหงิ

 

credit: Johnny’s International Email